Equuscaballus-paardencoaching

Welkom Bij Equuscaballus-paardencoaching

Samen met onze paarden coachen we hulpverleners uit de dienstverlenende sector en cliënten in de gezondheidszorg en uit andere sectoren zowel op individuele basis als in team verband. 

 

We krijgen veel signalen van mensen uit het werkveld die overwegen te stoppen, ziek thuis zijn of vastlopen in hun werk- of privésituatie.  Omdat wij beiden nog deels werkzaam zijn in de zorg, ervaren wij de werkdruk en zorgzwaarte aan den lijve en zien wat dit met collega’s doet.

Hoe jammer ook, zijn deze signalen helaas geen uitzondering maar eerder de harde werkelijkheid. De afgelopen jaren hebben al veel teweeggebracht en de werkdruk in de zorg- en dienstverlening  blijft toenemen. Dergelijke ontwikkelingen hoeven echter niet te betekenen dat de eigen ontwikkeling uit balans raakt, tot overspanning leidt en uiteindelijk  tot een gevoel niet verder kunnen of zelfs noodzaakt tot stoppen.

 

Coaching met paarden biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen en krachtige manier te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en het vinden van een gezonde balans zowel op individueel niveau als in teamverband.

Paarden zijn afhankelijk van de bescherming van hun kudde om te kunnen overleven in het wild. Ze zullen er dan ook alles aan doen om de groep in evenwicht te houden. Het is daarbij niet het hoogste doel om leider van de kudde te worden, maar veeleer dat de kudde een goede leider heeft. Ieder paard binnen de kudde heeft zijn eigen kwaliteit en daarmee zijn eigen rol. De natuurlijke behoefte van een paard om samen te werken en een betrouwbare leider te zoeken, geeft op unieke wijze inzicht in onze gedragspatronen.

De paarden kennen namelijk geen maatschappelijk norm. Ze zullen je niet als leider zien omdat je een uniform draagt of een uitgebreid curriculum-vitae  hebt. Ze zien je voor wie je bent.

Doormiddel van het samen werken met onze paarden ontstaat er een bewustwording in je denken, voelen en handelen. Paarden spiegelen je gedrag. Zij laten zonder oordeel zien waar je zelf niet bewust van bent en wat je onbewust onderdrukt en belemmert.

 

Paarden zijn goede coaches. Ze laten je ervaren en voelen  waar je blokkade of probleem ligt. Samen met de coach en het paard ga je hieraan werken en krijg je inzicht in je handelen.

Problemen die kunnen spelen  zijn: werk gerelateerd, burn-out klachten, stress, relatie of gezin, overbelast zijn.

Op deze coaching vragen proberen we met de hulp van de paarden een antwoord te vinden.